Πελάτης: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Επετειακό λογότυπο για τα 20 χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστημίου.

Επάνω: Εφαρμογή λογότυπου σε πρόσκληση και φάκελο.

Κάτω: το εξωτερικό ανάπτυγμα της πρόσκλησης