Δείγματα έργων από την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004.

Τα έργα αυτά ολοκληρώθηκαν το διάστημα 2000-2004 κατά το οποίο δούλεψα ως Art

Director, μέλος της ομάδας Εικόνας και Ταυτότητας της Οργανωτικής Επιτροπής των

Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004, με διευθύντρια την Θεοδώρα Μάντζαρη. Εδώ

παρουσιάζεται ένα μικρό αλλά αντιπροσωπευτικό δείγμα της δουλειάς μου. Τα έργα

του τμήματος Εικόνας και Ταυτότητας ήταν σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα ομαδικής

εργασίας. Τα δείγματα που παρουσιάζω εδώ αφορούν έργα για τα οποία ήμουν

υπεύθυνη για τον σχεδιασμό τους. Είναι ταξινομημένα σε τρεις βασικές κατηγορίες:

στα Έντυπα, στην Εικόνα των Αγώνων που αφορά κυρίως αθλητικές εγκαταστάσεις

και τμήμα του αεροδρομίου και στα αναμνηστικά αντικείμενα των Αγώνων.

anamnistika
endypa
Look of the Games