Πελάτης: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Θέμα: Ημερίδα για την Προβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Έντυπο υλικό: Αφίσα, φόλντερ, μπλοκ σημειώσεων, πρόσκληση, 16σέλιδο έντυπο (ενδεικτικές σελίδες)


πρόσκληση