Πελάτης: Εργαστήριο Βελτιστοποίησης Συστημάτων

του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Συνέδριο προγράμματος PROOHF

Αφίσα, τρίπτυχο πρόγραμμα και ετικέτα CD με το πρόγραμμα του συνεδρίου