Επικοινωνιακό υλικό για το συνέδριο του Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας

Αφίσα, πρόσκληση και 12σέλιδο έντυπο (ενδεικτικές σελίδες)

Ενδεικτικές σελίδες από το έντυπο του Πόλου Καινοτομίας