Πελάτης: Δομοτεχνική Α.Ε. 

Προοθητικό έντυπο για διαμερίσματα προς πώληση. Αποτελείται από 32 καρτέλες διαστάσεων Α3, τυπωμένες και από τις δύο όψεις.