Σειρά από συλλεκτικά τεύχη σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων που παρουσιάζουν κάποια από τα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα και ταυτότητα των Αγώνων όπως το έμβλημα, τα χρώματα των Αγώνων και τις μασκότ.

ATHENS 2004 Olympic News

Επιλεγμένα τεύχη από σειρά οκτασέλιδων ενημερωτικών εντύπων που αφορούν νέα της διοργάνωσης των Αγώνων.