Πελάτης: Πόλος Καινοτομίας Θεσσαλίας

Πολυσέλιδο έντυπο για το μέλλον της κλωστοϋφαντουργίας και παραγωγής βαμβακιού στη Θεσσαλία