Πελάτης: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Θέμα: Ημερίδα για την Ανάπτυξη Υπηρεσιών Υποστήριξης της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας

Έντυπο υλικό: Αφίσα, πρόγραμμα-πρόσκληση