Ο σχεδιασμός του λογότυπου του βιβλιοπωλείου βασίστηκε

στο υπάρχον λογότυπο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Θεσσαλίας.

Εκτώς από τα βιβλία των Πανεπιστημιακών Eκδόσεων το βιβλιοπωλείο

διαθέτει και αναμνηστικά προϊόντα με το λογότυπο του Πανεπιστημίου

δείγματα των οποίων μπορεί κανείς να δει εδώ >>